top of page

la família al centre

Projecte 2023

Neix de la voluntat d'enfortir i nodrir els Grups de Gestió de Responsabilitat Parental (GGRP) del Sistema Penitenciari Català , donant suport al desenvolupament de les activitats que potencien la no reincidència delictiva a través de l'enfortiment i arrelament dels vincles familiars.